Қызметіңізге цифрлық технологиялар
Камыстинском районе
Көрсетілетін қызметтер тізімі
үшін Камыстинском районе
ОҚУ ПРОЦЕСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Кезекші сыныптарға жазылу Кезекші сыныптарға жазылу туралы өтініш беру (1 – 4-сынып)
Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу туралы электрондық өтініш беру
Үйде оқуды ұсыну Үйде оқу үшін рұқсат алуға электрондық өтініш беру
Құжаттардың телнұсқаларын беру Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың электрондық телнұсқаларын алу
1630

Оқушылардың барлығы

1

30 күн ішінде шығарылған балалардың саны

Әлеуметтік желілердің жаңалықтары